• துசிடிடிசின் பொறி (Thucydides Trap)

    March 31, 2020 by

    எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு வல்லரசு நாட்டுக்கு போட்டியாக இன்னொரு நாடு ஏறுமுகமாக வளர்கிறதோ, அப்பொழுதெல்லாம் அவ்விரு நாடுகளுக்கிடையே போர்கள் ஏற்படுகின்றன. இது மனிதனின் அடிப்படை உளவியல் என்கிறார் 2500 வருடங்களுக்கு முன்தோன்றிய புகழ்பெற்ற முதல் வரலாற்றாசிரியர் துசிடிடிசு. கடந்த 500 வருட வரலாற்றில் இதுபோன்ற நிலை 16 முறை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதில் 12 முறை போர்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இதில் இரண்டு உலகப்போர்களும் அடக்கம். இப்பொழுது அதே நிலை அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையே ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்தப்பொறியிலிருந்து இவ்வுலகம் தப்பிக்குமா என்பது தெரியவில்லை. அவ்வாறு தப்பிப்பதற்கு அடிப்படைத்தேவை இப்படி ஒரு பொறி இருக்கிறது என்று உணர்வது முக்கியம். கிரகாம் ஆலிசன் இதை அருமையாக… Read more

  • பிரபாகரன் சட்டகம்: புலிகளின் உத்திகள்

    January 24, 2020 by

    தமிழ்த்தேசியத்துக்கான பெருந்திட்டம்  என்ற நூலிலிருந்து ஒரு பகுதியை இங்கு அளிக்கிறேன். தமிழகத்தின், ஈழத்தின் எதிர்காலத்தைப் பற்றி சிந்திப்பவர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் படிக்கவேண்டிய நூல். பிரபாகரன் சட்டகம்: புலிகளின் உத்திகள் புலிகளின் உத்திகளைப் பற்றி ஒருவருடன் இணையத்தில்  உரையாடும்பொழுது அவர் “புலிகள்தான் தோற்றுவிட்டார்களே, அப்படி என்றால் அவர்களின் உத்திகள் சரியில்லை என்றுதானே பொருள்” என்று கூறினார். இதுபோன்ற கருத்துக்கள் உத்திகளைப் பற்றிய எளிமையான பார்வையினால் உருவாவது. நாம் உலகிலேயே சிறந்த உத்திகளைப் பயன்படுத்தினாலும், அது நமது வாய்ப்புகளைத் தான் கூட்டமே ஒழிய உறுதியாக வெற்றியடைவோம் என்ற உறுதியைத் தரமுடியாது. அதுபோன்ற நிலைதான் புலிகளுக்கு ஏற்பட்டது. புலிகளைப் பற்றி பலர் உணராதது… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.