• குழுக்களின் குழு: தமிழ்தேசியத்திற்கான ஒரு மறுசீரமைப்பு

    October 12, 2019 by

    பல நூற்றாண்டுகளாக பொதுவாக  ஓர் அமைப்பின் செயல்பாடு என்பது  தலைவர், துணைத்தலைவர்கள், தொகுதித்தலைவர்கள், அடிமட்ட  உறுப்பினர்கள் என  பல அடுக்குகளைக் கொண்டு செயல்படும்.  திட்டமிடல் கட்டளைகள் ஆகியன தலைமையால் மேற்கொள்ளப்பட்டு, கீழே அது படிப்படியாக விரிவாக்கப்பட்டு, அடிமட்ட உறுப்பினர்களால்    செயல்படுத்தப்படும். ஆனால் கடந்த சில பத்தாண்டுகளாக  இது கேள்விக்குட்படுத்தப்பட்டு  பல முன்னணி அமைப்புகளின் செயல்பாடுகள்  தலை கீழாக மாற்றப்பட்டு   ஒரு “குழுக்களின் குழு” என்ற ஒரு புதிய முறை பயனுக்கு வர ஆரம்பித்துள்ளது.  இம்முறையில் ஓர் அமைப்பின் ஆற்றல் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும். ஒரு சிறு குழுவால் பன்மடங்கு பலம்வாய்ந்த எதிரிகளை எதிர்த்து வெற்றிகொள்ள முடியும். இம்முறையை அமேரிக்கா,  இங்கிலாந்து,… Read more

  • தேவை ஒரு தமிழ்த்தேசிய அறிவாயம்

    October 12, 2019 by

    அண்மையில் அண்ணன் ஆழி செந்தில்நாதன் அவர்களுடன் சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. தமிழ்த்தேசியத்திற்கு என்று  ஒரு அறிவாயத்தை (Think Tank) உருவாக்கவேண்டும் என்ற கனவினை என்னிடம் தெரியப்படுத்தினார். இது தொடர்பாக அவருடனும் மேலும் சில நண்பர்களுடனும், குறிப்பாக செ. இரா. செல்வக்குமார், Sam Vijay, வித்தியாசகர், Hv. Vichu  [1] அவர்களுடன்  நேரடி சந்திப்பும் முகநூல் விவாதங்களும் நடந்தன.  இந்த கருத்தாடல்களின்  விளைவுதான் இக்கட்டுரை. ஓர்  உயிரோ, அமைப்போ, அல்லது சமூகமோ பிழைக்கவேண்டுமானால் என்ன செய்யவேண்டும் என்பதைப் பற்றிய  அறிவியல்  பார்வை கடந்த சில பத்தாண்டுகளில் வெகுவாக  மாறிவிட்டது. வலியது வெல்லும் என்பதெல்லாம் தவறான பார்வை. தக்கது எஞ்சும் என்ற… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.